0000004430294 - Inställningspotentiometer OE-nummer av FIAT

FIAT :   0000004430294
  OE-nummer – numret på den kompletta komponent eller underenhet som ursprungligen sitter på fordonet. OE-nummer är utbytbart med termen Genuine Number, OEM-Koder, originalnummer.

Ersättningsdelar som är kompatibla med OE-nummer